Sadece Mesai Saatlerinde    0554 969 3056 / 0553 296 8747    0312 484 3677    [email protected]

Ürün

Dow Tordon 101 Herbisit

451.4 gr/l 2,4-D tri-isopropyl amin tuzu + 116,3 gr/l Picloram
Tordon 101, bir emülsiye olabilen konsantre formülasyon olup, su ile hemen karışabildiğinden dolayı her türlü ilaçlama alet ve ekipmanı ile uygulanabilir. Uygulamadan kesin sonuç almak için dozun tavsiyelere uygun olarak kullanılması şarttır.