Sadece Mesai Saatlerinde    0554 969 3056 / 0553 296 8747    0312 484 3677    [email protected]

Ürün

AS Power 15-10-10 NPK Kaplama Gübre

%15 Organik Madde, %15 Azot (N), %2 Amonyum Azotu (NH4N), %13 Üre Azotu (NH2N), %10 Fosfor Pentaoksit (P2O5), %10 Suda Çözülebilir Fosfor Pentaoksit (P2O5), %10 Suda ve Amonyum Sitratla Çözülür Fosfor Pentaoksit (P2O5), %10 Suda Çözülebilir Potasyumm Oksit Pentaoksit (K2O), %10 Suda Çözülebilir Potasyumm Oksit Pentaoksit (K2O), %0,05 Suda Çözünür Demir (Fe), %0,01 Suda Çözünür Mangan (Mn), %0,01 Suda Çözünür Çinko (Zn), pH Ağırlığı 5.1-7.1 ve Leonardit dolgulu olması ile bölgemize en uygun gübredir.
Leonardit dolgulu olması ile bölgemize en uygun gübredir. ASPOWER yüksek düzeyde N P K ve doğal humus içeren ideal bir organomineral gübredir ASPOWER'ın organik kısmını meydana getiren humusun içerisindeki hümik asitler toprak yapısına olumlu katkılarda bulunur ve besin maddelerinin de alınımını kolaylaştırır, bitkinin uzun dönemde dengeli beslenmesini sağlar. Hümik asitlerin toprak verimliliğine etkilerini şöyle sıralayabiliriz: Toprağın su tutma ve havalanma kapasitesini dengeye getirir, Toprak bünyesini düzeltir, bitki kök gelişimini teşvik eder, Toprakta mikrobiyolojik aktiviteyi, dolayısıyla besin elementlerinin yarayışlılığını artırır, Toprağın besin maddelerini tutma kapasitesini artırır, Toprağın tuzluluğunun azalmasına yardımcı olur, Topraktaki ani pH değişmelerini önler, Toprakta tamponlama etkisi yapar. Hatalı gübre uygulamalarının toksik etkisini azaltır, Aşırı yağışlarla ve fazla sulama ile topraktan yıkanma yolu ile başta azot olmak üzere besin maddelerinin yıkanmasını önler, Toprakta fosforun kireçle bağlanmasını (fiksasyon) önler, Toprakta fikse olmuş makro besin elementlerinin serbest hale geçmesini sağlar, Toprakta yarayışsız formdaki mikro elementleri kıleyt formunda tutarak yarayışlı hale getirir, Toprak sıcaklığının artmasını, tohumların erken çimlenmesini, fidelerde sağlıklı ve güçlü gelişimi sağlar, Toprakta kaymak tabakası oluşumunu engeller, Erozyon ile oluşan toprak kaybını azaltır, ASPOWER gübrelerinin her yıl kullanılması ile toprakta organik madde miktarı (humus) artar, ASPOWER gübrelerinin kullanımı ile ilk çıkışta bitkinin kuraklık stresi azalır ASPOWER tüm bu özellikleri ile toprak yapısını koruduğu gibi yer altı sularının da kirlenmesini önler. Doğa dostu ASPOWER "Temiz Tarım" uygulamaları için ideal bir gübredir. ASPOWER %20 Humus içermektedir. HUMUS: Bitkisel maddelerin binlerce yıl toprakaltında ayrışmasıyla doğal olarak oluşan (leonardit esasalı) organik maddedir. İçerdiği hümik ve fulvik asitler ile toprak tekstürünü ve sütrüktürünü düzenleyip bitkide vejetatif gelişmeyi teşvik eder.